Годишно приключване без абонамент

Услугите в раздел Годишно приключване без абонамент са предназначени за юридически и физически лица, които имат малък документооборот през годината и не са регистрирани по Закона за ДДС. Това е еднократна счетоводна услуга, която гарантира коректно попълване и подаване на годишната Ви данъчна декларация (финансов отчет).
 

Услугата за юридически лица и ЕТ включва:

  • Сортиране, класифициране и обработка на счетоводната документация.
  • Съставяне на необходимите отчети.
  • Съставяне на годишна данъчна декларация.
  • Изготвяне на платежно нареждане към бюджета.
  • Подаване на необходимите документи към НСИ, НАП, Търговски регистър.

Ако Вашата фирма не е имала дейност през годината, то Вие имате задължение да подадете данъчна декларация в НАП – специален формуляр за фирми без дейност (ако сте юридическо лице). Трябва да подадете декларация към НСИ, че не сте осъществяли дейност, както и нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Неспазването на тези изисквания ще Ви доведе санкции от съответните институции. Ние Ви предлагаме изготвянето на всички документи към НАП, НСИ и Търговски регистър.
 

Услугата за физически лица включва:

  • Попълване на необходимите приложения на база предоставените документи.
  • Изчисляване на данъчното Ви задължение.
  • Изготвяне на платежно нареждане към бюджета.
  • Подаване на данъчна декларация.