Условия за ползване

Общи условия за ползване

Потребителите на www.asplovdiv.com са длъжни да се запознаят с Условията за ползване на този уебсайт. Ако потребителите не са съгласни с Условията за ползване или правилата за поверителност, то тогава те не могат да използват сайта или неговите услуги. www.asplovdiv.com си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време. Посетителите на сайта, трябва да проверяват условията, за да са информирани за тяхната промяна.
Потребителите на уебсайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.asplovdiv.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни такива.www.asplovdiv.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения на потребителите или за загуба на тяхни данни, произтекли от материали или ресурси - търсени, заредени, публикувани или използвани по какъвто и да било начин от трети страни в сайта.

Лична информация

С цел ползването на услуги от www.asplovdiv.com подаването на лична информация от потребителя е напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт, както и други необходими данни. www.asplovdiv.com използва тази лична информация единствено и само с цел подобряването на услугите, които предлага на потребителите и за да получи необходимите данни за изпълнение на тяхната поръчка за услуги. Изпратената от всеки потребител лична информация не се предоставя на трети страни под каквато и да е форма, освен ако това не се изисква от закона, органи на МВР или специализирани власти.

IP адрес

www.asplovdiv.com автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: Вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Тази информация може да се използва от www.asplovdiv.com с цел повишаването на качеството на предлаганите услуги и като част от статистическа извадка.

Хипервръзки

Хипервръзките от www.asplovdiv.com към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобството на потребителите на сайта. Ако използвате тези хипервръзки, www.asplovdiv.com не поема никаква отговорност за тях - тяхната конфиденциалност и съдържание, както и за начина, по който те използват Вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Реклами

www.asplovdiv.com има правото да показва реклами от трети лица. Някои от тези реклами може да ползват технологии като cookies и beacons, чрез които е възможно да изпратят Ваша информация на тези рекламодатели (например Google чрез Google AdSense), включваща Вашия IP адрес, Вашия интернет доставчик, данни за браузъра, с който сте посетили www.asplovdiv.com, а в някои случаи - дали имате инсталиран Flash Player или не. Тези данни обикновено се ползват за геотаргетиране на показваните Ви реклами. Можете да изберете да изключите cookies от трети лица чрез настройките в браузъра си или други програми като firewalls. Това обаче може да попречи на взаимодействието Ви с нашия и други уебсайтове - например да не можете да се логнете в определени услуги или акаунти.

Търговски марки и авторски права

Всички изполвани имена, знаци, символи, снимки, кодове, текстове - независимо дали са на български или друг чужд език, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на  www.asplovdiv.com и/или неговите партньори за съответния вид използване. Всички елементи на сайта www.asplovdiv.com, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информаци или елементи, извън разположените от потребитля, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на сайтовете.

Всяко ползване, възпроизвеждане или промяна на сайта, включително базите данни и материалите в него е забранено без изричното разрешение на www.asplovdiv.com и се преследва по предвидения от закона ред.