Дела срещу монополисти

  • Защита на физически и юридически лица при нарушени техни права от страна на дружества монополисти (електроразпределителни, топлофикационни дружества и др.)
     
  • Завеждане на искове срещу монополни дружества
     
  • Отбиване претенциите на монополни дружества в съдебни дела