Административно право

  • Обжалване на наказателни постановления на различни органи (за нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи, нарушения на данъчно, трудово законодателство и др.)
     
  • Обжалване на административни актове
     
  • Извънсъдебно съдействие по административен ред при нарушени права