Вещно право

 • Разпоредителни сделки с всякакъв вид имущество (недвижими имоти, земеделски земи, МПС и др.)
   
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
   
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение
   
 • Съдействие от адвокат по вещно право при незачитане право на собственост
   
 • Иск във връзка с право на собственост