Банково право

 • Подготовка и становище по банкови договори
   
 • Подготовка на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори
   
 • Обезпечения, учредяване на особени залози и ипотеки
   
 • Предсрочна изискуемост и предоговаряне на кредити от адвокати по банково право
   
 • Съдействие при проблеми с поръчителство при банков кредит