Застрахователно право

 • Консултации и представителство по застрахователни договори и казуси
   
 • Представителство пред застрахователни компании при завеждане и получаване на щети
   
 • Съдействие за получаване на застрахователни обезщетения (доброволно или по съдебен ред)
   
 • Предявяване на съдебни искове и дела срещу застрахователни компании
   
 • Отблъскване на неоснователни претенции на застрахователи