Изготвяне на бизнес план

Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадено предприятие за определено начинание. Бизнес плановете се използват за управление и планиране в рамките на предприятието, както и за да убедят външни организации, например банки, да инвестират средства в реализацията.

Ако имате печеливша идея, но трябва да убедите инвеститорите в нея или Ви трябва насока за планиране и управление на Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас!