Инвестиционен консултинг

Инвестиционните консултации са предназначени да удовлетворят персоналните интереси на клиентите, които търгуват, както на Българска фондова борса, така и на чуждестранните пазари. Препоръките относно формиране/преструктуриране на портфейл могат да включват широк спектър финансови инструменти, чрез които инвеститорът би могъл да се възползва от глобални икономически тенденции и развитието на различни сектори.
 

 

Консултантската услуга включва:

 

  • Анализ за отделни публични компании и препоръки за осъществяване на сделки, според това доколко са подходящи те за съответния инвеститор;
  • Анализ на портфейл;
  • Препоръки относно структуриране на нов портфейл;
  • Препоръки относно преструктуриране на портфейл;
  • Специфични консултации в зависимост от интересите на клиента.