Контактна форма за Годишно приключване на Юридически лица и ЕТ

Определянето на цената за тази услуга зависи от данните в параметрите по-долу. Моля, попълнете контактната форма! Наш представител ще се свърже с Вас!

Моля, попълнете контактната форма на кирилица, за да избегнете възможни грешни или неточни данни!

Име на фирмата
Лице за контакт*
Телефон*
E-mail*
Дейност на фирмата*
Регистрация в Данъчно подразделение (София, Пловдив и т.н.)
Правен статут
Износна дейност  
Вносна дейност  
ВОД (Вътреобщностни доставки)  
ВОП (Вътреобщностни придобивания)  
Годишен документооборот
Брой банкови сметки в лева
Брой банкови сметки във валута
Брой обекти (магазини, складове и др.)
Брой осигурявани лица от персонала
Допълнителна информация
*Съгласен съм с условията за ползване
 
*Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни!
Формата беше изпратена.