Какво е  Online счетоводство?

Това е начин на комуникация между кантората и клиентите, както и с държавната администрация почти изцяло по електронен път. Ние разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Нашите клиенти нямат задължение да посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните институции. На фирмената електронна поща, всички наши клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.

От Оnline счетоводството могат да се възползват всички наши клиенти, независимо в кое данъчно подразделение на страната са регистрирани. Клиентът трябва само да избере как да ни предостави първичната документация - на място в нашия офис, по куриер или като сканира документите и ги изпрати на фирмения ни e-mail. Оттук нататък всичко е лесно - ние изготвяме всичко необходимо и го изпращаме в електронен вид в удобни за клиента файлови формати, а цялата информация, която трябва да се представи пред администрацията - по електронен път, с електронен подпис.

 

Какви услуги може да ползвате посредством Online счетоводството?

 • Да използвате нашите електронни сертификати за комуникация с държавната администрация, като подаваме всички документи от Ваше име, по електронен път - Справки-декларации по ЗДДС; декларации, свързани със задължителното социално и здравно осигуряване; уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; годишни данъчни декларации на юридически и физически лица; обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекцията по труда, подаване на отчети към НСИ и др.;
   
 • Да подавате искания на електронната ни поща, свързани с всичко, което Ви е необходимо - всякакви справки и въпроси относно дейността Ви – ние ще ги изготвим и ще Ви ги изпратим.
   
 • Да използвате нашия офис за кореспондеция с различни институции и контрагенти; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или e-mail.
   
 • Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща;
   
 • На Вашия e-mail редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса Ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения и много други.