Счетоводството - езикът на бизнеса! 

„Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“ е първата книга по счетоводство, написана  през 1494 г.от Лука Пачиоли - италиански математик и францискански монах, работил с Леонардо да Винчи - днес, смятан за "баща на счетоводството". Книгата за първи път описва Венецианската счетоводна система, или така нареченото двустранно счетоводство, използвано и до днес като начин за отразяване на стопанските процеси в предприятието.
 

Счетоводството, като цялостна и завършена система за информация, е тясно свързано с целите на  управлението. Успешното  управление изисква точна и навременна информация за състоянието на стопанските средства на предприятието, източниците на тяхното формиране, техния стойностен размер, както и структурното им проявление. Това предпоставя и вземането на правилни решения относно опазването на ресурсите, подобряването на материално-техническата база, стимулирането на иновационните процеси... В процеса на непрекъснато създаване на счетоводна информация, счетоводството изпълнява и контролни функции. То осъществява контрол върху достоверността и законосъобразността на данните в счетоводните документи, което го прави не само информационна, но и надеждна контролна система.
 

Като специалисти в тази сфера, ние се ангажираме не само със съставянето на счетоводните записвания и контрола, но фокусираме професионалния си интерес и върху зависимостите между финансовия резултат и събитията, които го предпоставят!